Kurz půdních specialistů s panem Hartlem


2. 6. 2014

Potřebujete-li porozumět půdě, kterou máte na svém pozemku či poradit s pěstováním rostlin, nemůžete udělat chybu, když se zeptáte pana Wilfrieda Hartla z institutu Bioforschung ve Vídni. Bemagro mu již dávno není cizí. Od doby, kdy se tu před několika lety objevil poprvé, byla do země vykopána řada děr, neboli půdních sond, a je pozoruhodné, že nejen účastníci z Bemagra, ale i pan Hartl mají každou z nich dosud v živé paměti. Ani tato návštěva se bez nich neobešla. A uvidíte-li někdy na našich polích, jak se do jámy v zemi noří obrýlený muž ve sněhobílé košili, bude to pravděpodobně on.

Co všechno nám může půda povědět, jsme tentokrát zjišťovali na dvou jámách, a to na naší pokusné louce za Jaroměří a také na zeleninové zahradě. Zrnitost, půdní horizonty, prokořenění, přítomnost živočichů, ale i skladba rostlinstva – to vše jsou písmenka knihy, ze které odborník dokáže vyčíst velmi mnoho. Pan Hartl již čte plynně, my ostatní odhodlaně slabikujeme.

Samostatnou kapitolou pak bylo zkoumání leguminóz, tedy rostlin, které s pomocí baktérií v hlízkách na svých kořenech dokáží poutat vzdušný dusík a zajišťovat tak výživu sobě, ale i ostatním rostlinám. Je třeba říci, že pana Hartla v této oblasti už jen tak něco nepřekvapí, ale u nás se překvapení přeci jen dočkal, a to v podobě hlízek na mohutných kořenech kozince sladkolistého. Pohled na ně byl i pro něj premiérou. Krásně korálkovaté kořeny hrachu a jetele zasetého letos na jaře pak byly třešničkou na dortu na samý závěr jeho návštěvy, kdy jsme se společně takřka tetelili blahem a vůbec nelitovali, že se jeho návštěva proti plánu podstatně protáhla. I díky němu teď budeme nejen schopni lépe porozumět tomu, co na polích pozorujeme, ale všímat si i toho, co nám dosud zůstávalo skryté.