Když nemáme šajn, tak se zeptáme...


10. 7. 2015

... třeba ausgerechnet zase pana Kremera, poradce v oblasti biodynamického zemědělství. Tentokrát jsme chtěli vědět jak sušit seno, aby našim kravám šmakovalo, a přitom to nestálo majlant, posoudit, jestli je půda v rychtyku, nějaké ty fígle na plevele a trochu posichrovat pěstování lupiny, která je jako plodina dost háklivá. Počasí bylo příjemné, žádný velký hic, a tak jsme strávili většinu času venku, na luftě. Vzhledem k tomu, že tentokrát jsme debatovali jen v menší grupě, bylo pro každého více prostoru. Nutnost tlumočení z němčiny sice byla jistou komplikací, ale Martina nás opět nenechala ve štichu. Možná jsme se měli ve škole tu němčinu přeci jen víc biflovat. Ale přesto není důvod k mindrákům. Někdo je holt na jazyky, a jiný spíš přes ty cifry. Když si však lidé chtějí porozumět, a nejsou moc cimprlich na gramatiku, tak nakonec najdou společnou řeč. Nemám recht?