Zájezd na Den Zemědělce v Kameni u Pelhřimova


16. 9. 2015

Na zemědělskou výstavu do Kamene se jezdívá z Bemagra už tradičně a patří mezi oblíbené akce. Jak se vydařil letošní ročník, shrnuje stručná anketa mezi účastníky zájezdu.

„Kam se hrabe Živitelka!“
„Mně se to líbilo, ale ukázky strojů byly možná další den lepší.“
„Nejvíce mě zaujaly záchody a plechové umývárky, jako mívali vojáci…“
„Občerstvení bylo dost a netísnily se tam davy.“
„Nejlepší byla cesta autobusem domů, ale bohužel jsme se vrátili ještě za světla.“
„Já bych klidně strávil na výstavě i víc času, bylo tam spousta nových vystavovatelů.“
„My jsme se s Dušanem dívali na nový fekál.“
„Bylo tam i zklamání. To když jeden z nás vyhrál tablet, a nedostal ho, protože si zapomněl občanku.“
„Bylo tam dost pěkných věcí, ale asi mi je nikdo nekoupí. Například kameňák.“