Ukázkový přísev louky


31. 3. 2017

Den byl jako malovaný, na polích pěkně živo a na louce U Šenka ještě víc. Konala se tam ukázka přísevu louky. Proběhla ve spolupráci s firmami P&L, výrobcem speciálního secího stroje, Seed Service, dodavatelem použitého jetelotravního osiva a Farmou Žiro, dodavatelem prospěšných půdních bakterií. Kromě domácích účastníků přihlíželo na louce i několik okolních zemědělců a skupina učňů oboru Mechanik opravář zemědělských strojů z kaplického učiliště.

Po úvodním výkladu zástupců všech tří firem došlo na praktickou ukázku. A ukázali jsme si toho více, než jsme původně zamýšleli. Kromě práce secího stroje to byly hlavně porosty různé kvality a vhodnosti pro přísev. Od porostu, ve kterém je kvůli vysokému podílu agresivní kostřavy červené úspěšný přísev prakticky nemožný, přes louku, kde by přísev jetelovin byl naopak velmi vhodný, jen je ještě třeba nějak se zbavit mechu a narušit drn, až po stanoviště, které bylo na přísev vlastně ideálně, ač neplánovaně, připraveno předchozími pojezdy vápnicí soupravy. Proběhla i výměna zkušeností přítomných zemědělců, a tak jsme si odnesli dobré tipy pro další snahu o vylepšení kvality našich luk a tím pádem také kvalitnější píce pro naše krávy.