Exkurze

Pokud byste měli zájem seznámit se s naším hospodařením přímo na místě, nabízíme možnost exkurzí s výkladem přizpůsobeným věku i zájmu účastníků.

Co se můžete v Bemagru dozvědět?


Objednávky a organizační informace

ExkurzeDélka exkurzí je 1,5 – 2 hodiny. Součástí je ochutnávka našich mléčných výrobků, případně sezónní zeleniny. Je možné se domluvit i na odborném zaměření exkurze na konkrétní témata.

Prohlídku je nutné domlouvat nejméně s týdenním předstihem, může se však stát, že v období velkého pracovního vytížení vám nebudeme moci v požadovaném termínu vyhovět.

Exkurze se většinou odehrávají v Meziříčí, kde je kravín, zeleninová zahrada a jedna z kompostáren. Prohlídky mlékárny zatím neumožňujeme, vybavení a činnost uvnitř je však možné sledovat zvenčí okny.

Kontakt: Hana Kýbusová, tel.: 607 540 853, e-mail: hana.kybusova@centrum.cz

Ceny

 zá­klad­ní a mateř­ské školyvyso­ké školyos­tat­ní
po­pla­tek za účast­ní­ka50 Kč70 Kč100 Kč
mini­mál­ní část­ka za exkur­zi1200 ­Kč1200 ­Kč1200 ­Kč
  pedago­gic­ký dopro­vod zdarma 


Možnost zakoupení produktů

Vlastní obchůdek na statku zatím bohužel nemáme, je však možné objednat si produkty z aktuální nabídky předem a při návštěvě si je vyzvednout. Na příslušný týden se objednává vždy v pondělí do 8:00, a to vyplněním a odesláním pravidelně aktualizovaného objednávkového formuláře, který je ke stažení zde.

Den Bemagra

ExkurzeKaždoročně pořádáme některou zářijovou sobotu den otevřených vrat, na kterém je možno vidět mnohem více než při běžné exkurzi:V roce 2017 se Den Bemagra uskuteční v sobotu 16. 9. Bližší informace zveřejníme na stránkách několik týdnů před akcí.

Speciální nabídka

Školním, ale i jiným skupinám nabízíme možnost si exkurzi u nás odpracovat a seznámit se tak s prací v zemědělství ještě intenzivněji. V případě zájmu domluvíme konkrétní podmínky individuálně.

Možné činnosti dle ročního období či aktuální potřeby: