Novinky

Společnost Bemagro, a.s., se sídlem Malonty 101, PSČ 382 91
zapsané u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 621

svolává na čtvrtek 28. června 2018 ve 14 hodin
do nové budovy mlékárny v areálu Chovu zvířat v Meziříčí 81

řádnou valnou hromadu

Program jednání:
 1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
 2. Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
 3. Zpráva správní rady společnosti
 4. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2017
 5. Schválení stanov společnosti
 6. Volba členů dozorčí rady – navrženi jsou Miloslav Knížek a Jiří Vaněk
 7. Schválení krátkodobých půjček od členů orgánů společnosti
 8. Závěr


Návrh usnesení:
 1. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku, protože podle vyjádření představenstva, dozorčí rady i auditora poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 5.628.909,82 Kč na 400.000,-- Kč ve prospěch sociálního fondu a 5.228.909,82 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.
 2. Valná hromada schvaluje nové znění stanov.
 3. Valná hromada volí za členy dozorčí rady Miloslava Knížka a Jiřího Vaňka.
 4. Valná hromada pověřuje představenstvo případným uzavřením smlouvy o krátkodobé bezúročné půjčce s členem dozorčí rady a hlavním akcionářem Miloslavem Knížkem (maximální objem 5 mil. Kč, bez zajištění). Důvodem pro vzetí půjčky je pravděpodobná možnost, že společnost bude v létě či na podzim tohoto roku potřebovat finanční prostředky. Valná hromada pověřuje ze stejného důvodu představenstvo případným uzavřením smluv o krátkodobé půjčce s dalšími členy představenstva nebo dozorčí rady (maximální celkový objem 2 mil. Kč, max. úrok 1,5% p.a., bez zajištění).


Roční účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2017 a návrh nových stanov jsou uveřejněny ZDE a lze do nich nahlédnout i v sídle společnosti.


Pozvánka ke stažení v PDF
Bemagro, a.s. hledá

generálního ředitele společnosti


požadujeme
 • manažerské schopnosti
 • ekonomické znalosti

nabízíme
 • výjimečné pracovní podmínky
 • bydlení v novém rodinném domku


životopis zasílejte na m.knizek@post.cz, další informace na telefonu 377 824 938