Novinky

10. ročník DEN BEMAGRA na farmě v Meziříčí 21. 9. 2019

• občerstvení
• soutěž o zajímavé ceny
• dětský koutek
• prodej brambor, zeleniny, mléka a mléčných výrobkůKomentované prohlídky pro skupinky dle zájmu:

• kompostování
• kravín
• zpracování mléka
• biodynamické preparáty

Slosování soutěžních lístkůSamosběr brambor 28. 9. 2019

Cena brambor 9,- Kč/kg + pytel 10,- Kč

Nutné se předem ohlásit a domluvit přibližné množství brambor - Vojta Klusák 777 661 309


Zájemci o větší množství brambor (od 50 kg výše) na uskladnění, ale bez samosběru, volejte také Vojtovi Klusákovi. Cena 14,- Kč/kg.

Bude-li DEŠTIVÉ POČASÍ, sběr se NEKONÁ.POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti

Bemagro, a.s.
IČO: 60071222, se sídlem č.p. 101, 382 91 Malonty
spisová značka B 621 vedená
Krajského soudu v Českých Budějovicích

která se bude konat

dne 14. října 2019, v 11:00 hod.

na adrese: budova mlékárny, Meziříčí 81

Pozvánka ke stažení v PDF

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Modernizace posklizňové linky


Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013551

Popis projektu: Projekt "Modernizace posklizňové linky" je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti posklizňové linky. Prostřednictvím projektu dojde k výměně sušárny, k napojení nové sušící linky na stávající dopravní cesty a k instalaci propanových nádrží, a k rekonstrukci osvětlení. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.