Novinky

Oznámení

Z rozhodnutí nových majitelů podniku dojde k 31. 12. 2019 k ukončení biodynamického hospodaření a s tím spojené certifikace Demeter. Bemagro bude nadále fungovat plně v režimu ekologického zemědělství.

Děkujeme všem příznivcům biodynamiky za jejich dosavadní podporu, které si velice vážíme.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Modernizace posklizňové linky


Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013551

Popis projektu: Projekt "Modernizace posklizňové linky" je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti posklizňové linky. Prostřednictvím projektu dojde k výměně sušárny, k napojení nové sušící linky na stávající dopravní cesty a k instalaci propanových nádrží, a k rekonstrukci osvětlení. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.